See English Version

حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی از کنفرانس


با توجه به اهمیت فراوان و سطح علمی بسیار بالای د.مین کنفرانس عمران معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران به عنوان معتبرترین گردهمایی  علمی ، پژوهشی و اجرایی حوزه عمران ، معماری ، شهرسازی در کشور ایران و سایر کشورهای اسلامی و همچنین دستاورد های علمی و عملی گسترده آن دانشگاه های سراسری و مراکز علمی و پژوهشی فراوانی اعلام آمادگی جهت همکاری ، پشتیبانی و حمایت علمی از این رویداد مهم بین المللی نموده اند در زیر فقط تعداد محدودی از نامه های حمایت این دانشگاه ها درج گردیده است لذا با توجه به تعدد دانشگاه های همکار از دانشگاه هایی که نام آنها ذکر نگردیده است پوزش می طلبیم.